Sjuksköterskemottagning

Sjuksköterskan kan bland annat hjälpa dig med:

 • Omläggning av sår
 • Suturtagning
 • Vaccinationer
 • Katetervård
 • Livsstilsråd
 • Kontroll av blodtryck
 • Bedömning av eksem och utslag
 • Utskrivning av vissa mediciner och hjälpmedel

Astma – KOL mottagning

Det finns två typer av obstruktiva lungsjukdomar, astma och KOL. Astma kännetecknas av att lungfunktionen, hos de flesta astmatiker, oftast är normal medan personer med KOL aldrig har normal lungfunktion, de har kronisk obstruktion. Vare sig astma eller KOL är klart avgränsade sjukdomar utan kan sägas representera två olika sjukdomsgrupper inom vilka det kan finnas olika typer av sjukdomsyttringar.

På vår Astma/kol mottagning kan vi bland annat hjälpa dig med:

 • Kontrollera din lungfunktion/spirometri
 • Rådgivning
 • Rökavvänjning – vi erbjuder individuella samtal till dig som behöver hjälp att sluta röka

Diabetesmottagning

Diabetes mellitus, eller i dagligt tal diabetes, är en grupp endokrina sjukdomar, där mängden socker (glukos) i blodet är förhöjt. De vanligaste sorterna är typ 1-diabetes, där autoimmuna processer angriper bukspottkörteln så att den inte producerar tillräckligt av hormonet insulin, och typ 2-diabetes, där cellerna ute i kroppen får en nedsatt känslighet för insulin så att det tillgängliga insulinet inte kan tas upp. Diabetes är en folksjukdom med cirka 400 000 drabbade i Sverige

På diabetesmottagningen arbetar specialistutbildade diabetessköterskor med erfarenhet av diabetesvård. I diabetessköterskans uppgifter ingår att utbilda och informera kring diabetes och livsstilsfrågor samt ändring av diabetesmedicinering.

I syfte att höja kvaliteten inom diabetesvård registreras alla patienter i nationella diabetesregistret, NDR. Patienter blir kallade till mottagningen men det går även bra att ringa för att boka en tid- se kontaktuppgifter till höger