Vår psykoterapeut erbjuder samtalsstöd och KBT vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa. För att få samtalsstöd behöver du vara listad hos oss och ha en remiss från en läkare. Vänligen ring tel: 08-556 744 20 och boka tid hos läkare för bedömning.