• På Sickla Hälsocenter Danviken har vi en leg. psykoterapeut som erbjuder samtalsstöd vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa (s.k. första linjen).

    För att få samtalsstöd behöver du vara listad vid vårdcentralen och ha en remiss från en läkare. Vänligen ring tel: 08-556 744 20 och boka tid hos läkare för bedömning.