Jourverksamhet

När vi har stängt hänvisar vi till 1177 och Vårdguiden; www.1177.se/Stockholm.