Uteblivet besök 400 kr

Ny avgift vid uteblivet besök

För att minska antalet uteblivna vårdbesök utan giltigt skäl införs en avgift på 400 kronor i Region Stockholm från den 1 september. Alla vårdgivare ska tillämpa regelverket på samma sätt vare sig patienter uteblir från besök i öppenvården eller från planerad operation i slutenvården.

Om du uteblir från bokat besök utan att lämna återbud debiteras du 400 kr via faktura. Detta gäller även barn och ungdomar under 18 år samt om du har frikort.
Avbokning ska ske senast 24 timmar innan inbokat besök.

  • Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.
  • Frikort gäller inte som betalning vid utebliven besök.