Alla invånare i Region Stockholm ska få nu möjlighet att testa sig för covid-19

Provtagning Covid-19, virustest (PCR) och antikroppstest (IgG).

Region Stockholm har beslutat att provtagning för covid-19 from 15 juni ska vara kostnadsfri. Detta gäller provtagning med PCR eller IgG som samordnas av Karolinska Universitetslaboratoriet.

Patienten bokar in sig för provtagning via 1177.se. För att boka tid för provtagning krävs inloggning och en kod.
För de patienter som inte har tekniska möjligheter att logga in på 1177.se ansvarar patientens mottagning för att provtagningen kan utföras. Rutin för flöde av provtagning skapas lokalt på mottagningen. Patienter som inte har tekniska möjligheter att logga in på 1177.se kan vara personer med reservnummer eller de som saknar digital legitimation.

Koden som krävs för provtagning genereras utifrån ett antal frågor som patienten besvarar.
Frågorna finns på Lidetas hemsida https://antikroppstest.lideta.se som även genererar koden direkt till patienten samt hänvisar till 1177 för bokning av provtagning.
Provtagning Covid-19, virustest (PCR) och antikroppstest (IgG).

Om ditt provsvar är positivt och du har frågor kring detta kan du boka tid för videomöte eller besök hos din vårdgivare.

Även om ditt provsvar är negativt är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Om du känner dig sjuk, har feber eller hosta, ska du stanna hemma och undvika att smitta andra. Även om du är lindrigt sjuk.

Ring oss när du behöver vård eller råd om egenvård

Ring våra sjuksköterskor: tel 08-556 744 20, för hälsoråd eller för att boka tid. Under telefonsamtalet gör sjuksköterskan en första bedömning och bokar tid för läkarbesök om det finns behov av det.